චීන ජනාධිපතිවරයාගේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක්

චීන ජනාධිපතිවරයා චීනයේ ජ්‍යාං සූ පලාතේ ෂූයි චෞ නගරයට පසුගිය දා පැමිණියේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක් සඳහායි. එතුමා චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනය පැවැත්වීමෙන් පසු සිදු කළ ප්‍රථම ප්‍රාදේශීය නිරීක්ෂණ චාරිකාව ද මෙයයි. එම නගරයේ කර්මාන්ත සමූහයක්, කඩා වැටුණූ ගල් ඇඟුරු පතල් ප්‍රතිසංවර්ධන කලාපය සහ ගම්මානයක් ඇතුළු ස්ථාන චීන ජනාධිපති ෂී ජින් පිං මහතා නිරීක්ෂණය කළා.

විශේෂාංග ඉතිරිය

චීනයේ වැව් ප්‍රධානී ක්‍රමය
එක් තීරයක් එක් මාවතක් පිළිබඳ වැඩපිළිවෙළ මගින් සම්බන්ධ වූ චීන සිහිනය සහ ලෝක සිහිනය
ටිබේටයේ Qie wa ප්‍රදේශයේ වැසියන් සුවපහසු සමාජයක් ගොඩනැගීම සඳහා සමගිව එක්ව උත්සාහ දැරීමේ කතන්දරයයි
චීන ජනාධිපතිවරයාගේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක්
ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයට රුකුලක් වෙමින් හම්බන්තොට වරාය චීන සමාගමක් වෙත නිල වශයෙන් පැවරේ
හරිත ඇසුරුම් භාවිත කිරීමට සුදානමින් සිටින චීනයේ අන්තර්ජාල භාණ්ඩ වෙළඳුන්
චීනයේ සංවර්ධනය ඉන්දීය ව්‍යාපාරිකයෙකුගේ ඇසින්
චීනයේ බලශක්ති පිරිමැසීමේ ආර්ථිකය
“එක් තීරයක් එක් මාවතක්”හරහා ක්‍රියාත්මක නාගරික සංවර්ධනය