හරිත සංවර්ධනයට හා ජෛව සුරක්ෂිතාව සඳහා චීනයේ දායකත්වය

මෑත වසර කිහිපය තුළ හරිත සංවර්ධනය හා ජෛව සුරක්ෂිත කිරීමේ ක්ෂේත්‍රවලට චීනය විශාල දායකත්වයක් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ, නව සැලැසුම් හා ආර්ථික වර්ධන ව්‍යුහය මගින්. චීනයේ 7 වැනි විශාලතම කාන්තාරය වන කුබූචි කාන්තාරය පිහිටා තිබෙන්නේ චීනයේ ඇතුළු මොංගෝලි‍යා ස්වායත්තයේ

විශේෂාංග ඉතිරිය

ඡිං හයි පළාතේ දිළිඳු ගම්මානයක් මල් සාගරයක් බවට පත් වීම
චීන-ඉතාලි කාර්මික කලාපය
චීනය MasterCard සමාගමේ වැදගත් ම වෙ‍ළෙඳ පොළක්
නිර්මාණශීලීත්වය චීනයේ ශෙන් චෙන් නගරයේ විශේෂත්වයයි
“එක් තීරයක් එක් මාවතක්”වැඩපිළිවෙළට දායක වන චෞ ෂැන් වරාය
“පස් වසරකදී චීනයේ සිදු වූ වෙනස්කම්”යන ප්‍රධාන තේමාවෙන් යුත් විශාල පරිමාණ ප්‍රදර්ශනයක් බෙයිජිංහි පැවැත්වේ
ජංගම දුරකථනය පමණක් රැගෙන ගමන් බිමන් යන ප්‍රවණතාවක් චීනයේ
හරිත සංවර්ධනයට හා ජෛව සුරක්ෂිතාව සඳහා චීනයේ දායකත්වය
ඊශ්‍රායල මහාචාර්යවරයෙකු දුටු චීනය