චීන ජනාධිපතිවරයාගේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක්

චීන ජනාධිපතිවරයා චීනයේ ජ්‍යාං සූ පලාතේ ෂූයි චෞ නගරයට පසුගිය දා පැමිණියේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක් සඳහායි. එතුමා චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනය පැවැත්වීමෙන් පසු සිදු කළ ප්‍රථම ප්‍රාදේශීය නිරීක්ෂණ චාරිකාව ද මෙයයි. එම නගරයේ කර්මාන්ත සමූහයක්, කඩා වැටුණූ ගල් ඇඟුරු පතල් ප්‍රතිසංවර්ධන කලාපය සහ ගම්මානයක් ඇතුළු ස්ථාන චීන ජනාධිපති ෂී ජින් පිං මහතා නිරීක්ෂණය කළා.

විශේෂාංග ඉතිරිය

චීන ජනාධිපතිවරයාගේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක්
ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයට රුකුලක් වෙමින් හම්බන්තොට වරාය චීන සමාගමක් වෙත නිල වශයෙන් පැවරේ
හරිත ඇසුරුම් භාවිත කිරීමට සුදානමින් සිටින චීනයේ අන්තර්ජාල භාණ්ඩ වෙළඳුන්
චීනයේ සංවර්ධනය ඉන්දීය ව්‍යාපාරිකයෙකුගේ ඇසින්
චීනයේ බලශක්ති පිරිමැසීමේ ආර්ථිකය
“එක් තීරයක් එක් මාවතක්”හරහා ක්‍රියාත්මක නාගරික සංවර්ධනය
චීනයේ ස්වෙච්ඡා සහන සේවා ක්‍රියාවලිය
එක් තීරයක් එක් මාවතක් පිළිබඳ වැඩපිළිවෙල යටතේ චින් ඩෞ නගරයේ නව සංවර්ධනය
නවීකරණ කෘෂිකර්මය සංවර්ධනය කිරීමෙන් දිළිඳුකමින් මුදවාගත් බයි ස ප්‍රදේශයේ ගම්මාන