ජාත්‍යන්තර අවධානය ඉතිරිය

සඟරාව ඉතිරිය

වීඩියෝ ඉතිරිය

ගුවන් විදුලිය ඉතිරිය

විශේෂාංග ඉතිරිය

කහ ගංගාව ආශ්‍රිත චීනයේ වැදගත් ජාතික උපාය මාර්ගික සංවර්ධනය
චීන විවෘතභාවය හා ප්‍රතිසංස්කරණයේ ජයග්‍රහණ උරුම කර දෙන ෂෙන්චෙන් නගරය
ගෙවී ගිය වසර 40 මතින් එළඹෙන වසර 40කට අලුත් පරිවර්තනයක්
වියපත් ජීවිතවලට අලුත් ජීවයක්

චීන සෞන්දර්යය ඉතිරිය

Anhui Beijing Chongqing Fujian Gansu Guangdong Guangxi Guizhou Hainan Hebei Heilongjiang Henan Hubei Hunan Hong Kong Jiangxi Jiangsu Jilin Liaoning Macao Neimenggu Ningxia Qinghai Shaanxi Shandong Shanghai Shanxi Sichuan Taiwan Tianjin Xinjiang Xizang Yunnan Zhejiang
Beijing Shanghai Tianjin Chongqing Hebei Shanxi Neimenggu Liaoning Jilin Heilongjiang Jiangsu Zhejiang Anhui Fujian Jiangxi Shandong Henan Hubei Hunan Guangdong Guangxi Hainan Sichuan Guizhou Yunnan Xizang Shaanxi Gansu Ningxia Qinghai Xinjiang Hong Kong Macao Taiwan

චීන බස ඉතිරිය

学汉语首页左侧大图
学汉语首页右侧大图

විමසුම ඉතිරිය

දුප්පත් පවුල් ලක්ෂයකට රැකියා ලබාදීමේ වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ආරම්භ කරනු ලැබ තිබේ රජය විසින පිහිටුවා ඇති බහුකාර්ය සංවාර්ධන කාර්ය සාධක බලකාය මඟින් අඩු ආදායාම්ලාභි සහ නිපුණතාව රහිත ජන කොටස් ආර්ථිකමය වශයෙන් ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණෙන් මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාක්මක කරන බව ජනාධිපති ළේකම් කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් වෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ වැදගත් ඉදි කිරීම් ව්‍යාපෘති භාරව ක්‍රියා කරන චීන ව්‍යාපාර වසංගතයෙන් ලෝකයේ බොහෝ කර්මාන්තවලට දැඩි පහරක් එල්ල වුණා. ඉන් ආර්ථිකයට සිදු වන බලපෑම් අවම කිරීමට, ශ්‍රී ලංකාව, චීනය ඇතුළු වසංගතය පාලනයට ලක් කර ස්ථාවර තත්ත්වයක පසු වන රටවල් දැන් වැඩි අවධානයක් යොමු කරනවා ශ්‍රී ලංකාවේ නව රජයේ අරමුණු වන්නේ අපනයන ඉහළ නැංවීමයි මැණික්, බතික්, පොල්, රබර්, එළවළු සහ තේ වැනි ප්‍රධාන දේශීය නිෂ්පාදන සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අවම වශයෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් සිව් දෙනෙකු පත් කර ඇති බැවින් නව ශ්‍රී ලංකා රජය මේ වසරේ අපනයන ඉහළ නැංවීමට අපේක්ෂා කරයි