ජාත්‍යන්තර අවධානය ඉතිරිය

සඟරාව ඉතිරිය

වීඩියෝ ඉතිරිය

ගුවන් විදුලිය ඉතිරිය

විශේෂාංග ඉතිරිය

මාංශ රසැති නිර්මාංශ ආහාර
දීර්ඝායු භුක්ති විඳින හයි නන් වැසියන්
දෙවැනි චීන ජාත්‍යන්තර ආනයන ප්‍රදර්ශනයේදී චීන ජනාධිපතිවරයා කළ දේශනයට ඉහළ පැසසුම්
භාෂාව ඇසුරින් දිළිදුකම තුරන් කිරීම

චීන සෞන්දර්යය ඉතිරිය

Anhui Beijing Chongqing Fujian Gansu Guangdong Guangxi Guizhou Hainan Hebei Heilongjiang Henan Hubei Hunan Hong Kong Jiangxi Jiangsu Jilin Liaoning Macao Neimenggu Ningxia Qinghai Shaanxi Shandong Shanghai Shanxi Sichuan Taiwan Tianjin Xinjiang Xizang Yunnan Zhejiang
Beijing Shanghai Tianjin Chongqing Hebei Shanxi Neimenggu Liaoning Jilin Heilongjiang Jiangsu Zhejiang Anhui Fujian Jiangxi Shandong Henan Hubei Hunan Guangdong Guangxi Hainan Sichuan Guizhou Yunnan Xizang Shaanxi Gansu Ningxia Qinghai Xinjiang Hong Kong Macao Taiwan

චීන බස ඉතිරිය

学汉语首页左侧大图
学汉语首页右侧大图

විමසුම ඉතිරිය

අපේ පෘථිවිය එකම පවුලක් සේ ආරක්ෂා කරන්න පරිසර ආරක්ෂාව ජාත්‍යන්තර වගකීමක් බවට පත් වී තිබෙනවා. සෑම ජීවයක් අගය කරන සේ අපේ පෘථිවිය  අප ආරක්ෂා කළ යුතුයි. චීන ශ්‍රී ලංකා ජනතාව අතර අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය දියුණු කර ගැනීමට තවත් පාලමක් චීන මාධ්‍ය සමූහය සහ ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව පසුගිය 27 වැනිදා සහයෝගතා ගිවිසුමකට පැමිණියා. ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹදී “සේද හරසර ” වැඩසටහන් පිළිබඳ සහයෝගතා ගිවිසුමට දෙපාර්ශවය අත්සන් තැබුවා ශ්‍රී ලංකාවේ අධිවේගී මාර්ගවල අවශ්‍යතාව "නුවර යන්න ගියා ම එපා වෙනවා. පැය 5ක් වත් යනවා." ඒ කොළඹ සිට මහනුවරට ගමන් කරන බොහෝ දෙනා නගන මැසිවිල්ලක්. ඒ සියලු දෙනා බලා සිටින්නේ කොළඹ සිට මහනුවර ගමනාගමනය පැය 1.5කින් අවසන් කළ හැකි මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් අවසන් වන තුරුයි.යටිතල පහසුකම් ඉහළ නංවාලීම රටක සංවර්ධන අවශ්‍යතාවක්