ජාත්‍යන්තර අවධානය ඉතිරිය

සඟරාව ඉතිරිය

වීඩියෝ ඉතිරිය

ගුවන් විදුලිය ඉතිරිය

විශේෂාංග ඉතිරිය

චීනයේ යුන්නන් පළාතේ වන අලි ඇතුන් සංඛ්‍යාව වර්ධනය වේ
ලන්ඩන් වැසියන්ගේ සිත දිනා ගත් බෙයිජිං ඔපෙරාව
ප්‍රංශයේ LA LISTE ජාත්‍යන්තර ආහාර පිළිබඳ 2020 වසරේ ශ්‍රේණිගත කිරීම් ලැයිස්තුවේ චීනයට 2වැනි ස්ථානය
‘එක් රටක්, ක්‍රම දෙකක්' ප්‍රතිපත්තියෙන් ලද මැකෞව් සංවර්ධනය

චීන සෞන්දර්යය ඉතිරිය

Anhui Beijing Chongqing Fujian Gansu Guangdong Guangxi Guizhou Hainan Hebei Heilongjiang Henan Hubei Hunan Hong Kong Jiangxi Jiangsu Jilin Liaoning Macao Neimenggu Ningxia Qinghai Shaanxi Shandong Shanghai Shanxi Sichuan Taiwan Tianjin Xinjiang Xizang Yunnan Zhejiang
Beijing Shanghai Tianjin Chongqing Hebei Shanxi Neimenggu Liaoning Jilin Heilongjiang Jiangsu Zhejiang Anhui Fujian Jiangxi Shandong Henan Hubei Hunan Guangdong Guangxi Hainan Sichuan Guizhou Yunnan Xizang Shaanxi Gansu Ningxia Qinghai Xinjiang Hong Kong Macao Taiwan

චීන බස ඉතිරිය

学汉语首页左侧大图
学汉语首页右侧大图

විමසුම ඉතිරිය

සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලයට කොන්ෆියුසියස් මධ්‍යස්ථානයක් ශ්‍රී ලංකා සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලයේ කොන්ෆියුසියස් මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කර තිබෙනවා. ‍ ‍ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂි අපනයනයට නව ආරම්භයක් මෙලොවේ විද්‍යා තාක්ෂණය කොපමණ දියුණු ‍තත්ත්වයක පැවතිය ද, අපේ ජීවිතය කොපමණ නවීකරණ යුගයකට පිවිස තිබුණද, කෘෂිකර්මය සදාකාලිකවම ජනතාවටත් සෑම රටකටත් මූලිකම කර්මාන්තය ලෙස සැලකෙනවා. ආහාර, ජනතාවට අහස සේම වැදගත් කියලා චීන කියමනක් තිබෙනවා මෙන්ම මඩ සෝදා ගත් කල ගොවියා රජකමටත් සුදුසුයි යන සිංහල කියමනත් ඔබට හුරුයි මාර්ග විවෘත වීම හරහා ගොඩනැ‍ගෙන ජනතාවගේ හදවත් බැඳීම ශ්‍රී ලංකාවේ දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය දිගු කිරීමේ පළමු කොටස භාවිතයට පත් කිරීම සඳහා සහතික පත්‍රය බාරදීමේ උත්සවය පසුගිය 9වැනිදා පැවැත්වුනා. චීන ගුවන් සේවා තාක්ෂණ ජාත්‍යන්තර ඉංජිනේරු සංස්ථාව එම කොටස ඉදි කිරීමේදී ඉතා දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දුන්නා. එම කොටස භාවිතයට පත්කිරීම එම මාර්ගය සමස්ත වශයෙන් විවෘත කිරීමට වැදගත් සහතිකයක්.