බෙයිජිං ශීත ඍතු ඔලිම්පික් උළෙලේ “බුබුල”
2022-02-09 19:11:03
Share with:

මෑතකදී “බුබුල” බෙයිජිං ශීත ඍතු ඔලිම්පික් උළෙලට සම්බන්ධ නව උණුසුමක් බවට පත් වී ඇත. බොහෝ ක්‍රීඩික ක්‍රීඩකාවන් සහ මාධ්‍යවේදීන් “ආරක්ෂිත වරාය” ලෙසට හඳුන්වන “බුබුල” කවරාකාරය ද? මිනිසුන් එම “බුබුල” තුළ දර්ශන විද්‍යා ප්‍රබන්ධ චිත්‍රපට ලෙසට සැලකීමේ හේතුව කුමක් ද?

ගුවන් විදුලිය
20230531බදාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම
අපි ගැන