චීන සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාව තායිලන්තයේ නීතිමය වශයෙන් පිළි ගැනීමෙන් තිරසර සංවර්ධනයක්
2019-09-17 09:34:47
Share with:

තායිලන්ත රජු 1999 වසරේ දී සෞඛ්‍ය පනතකට අත්සන් තබා පෞද්ගලික වශයෙන් චීන සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාව මගින් වෛද්‍ය සායනික ප්‍රතිකාර වල නිරත වීමට අවසර දුන්නා. 2000 වසරේ එරට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය චීන සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය සේවා අවසර පත්‍රය නිකුත් කිරීම ආරම්භ කළා. එමගින් චීන සාම්ප්‍රාදයික වෛද්‍ය විද්‍යාව නීතිමයකරණය කළ ප්‍රථම රට තායිලන්තය බවට පත් වුණා. ඒ වගේ ම තායිලන්තය බටහිර වෛද්‍ය, තායිලන්ත සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය සහ චීන සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය යන වෛද්‍ය ක්‍රම තුන අතර සුසංයෝගයක් ඇති ලෝකයේ ප්‍රථම රටයි.

චීන සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය ක්‍රමය තායිලන්තයට ප්‍රවේශ වී වසර දහසකට ආසන්න ඉතිහාසයක් තිබෙනවා. චීන සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාව 2000 වසරේ තායිලන්තය නීතිමය වශයෙන් පිළි ගැනීමෙන් එරට චීන සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය සංවර්ධනයට අලුත් යුගයක් උදා වී තිබෙනවා. වසර 19ක් ගෙවා අද වන විට, තායිලන්තයේ චීන සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය සේවා සුදුසුකම් හිමි වෛද්‍යවරුන් සංඛ්‍යාව එක් දහස් දෙ සියයකට වැඩියි. දැන්, තායිලන්තයේ විශ්ව විද්‍යාල 9ක් චීන සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාව විෂයක් ලෙසට උගන්වනවා. ඔවුන් චීනයේ සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විශ්ව විද්‍යාල සමඟ ඒකාබද්ධ අධ්‍යාපන පාඨමාලා රැසක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. එමගින් වාර්ෂිකව තායිලන්තයේ උපාධිධාරීන් සියයකට වැඩි පිරිසක් චීන සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍යවරුන් බවට පත් වෙනවා. තායිලන්ත ජනතාව චීන සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය ක්‍රමය දිනෙන් දිනම පිළි ගනිමින් අනුබල දී ඊට ප්‍රිය කරන බව තායිලන්තයේ චීන සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍යවරුන්ගේ මහ සංගමයේ අධ්‍යක්ෂ ලින් තැන් චියැන් මහතා සඳහන් කරනවා. ඔහු කී පරිදි, චීන සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාව විදේශයන්හි නීතිමයකරණ ක්‍රියාදාමය තායිලන්තයේදී සාර්ථක ආදර්ශයක් බිහි කර ඇති අතර අනාගතයේදීත් පෙරට වඩා වැඩි අවස්ථාවන් නිර්මාණය කළ හැකි බවට ද ඔහු විශ්වාස කරනවා.

ගුවන් විදුලිය
20230606අඟහරුවාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම
අපි ගැන