කොළඹ වරාය නගරය -- එක් තීරයක් එක් මාවතක් සහයෝගතාවෙන් පොදු ජයග්‍රහණයක්
2019-04-19 16:49:28
Share with:

චීනය ඉදිරිපත් කළ එක් තීරයක් එක් මාවතක් වැඩපිළිවෙළ ශ්‍රී ලංකාවට දැවැන්ත අවස්ථාවන් නිර්මාණය කර මෙරට සංවර්ධනයට හා ජන ජීවිතයට ඉවහල් වී ඇති බවට ශ්‍රී ලංකාවේ ඒ ඒ ක්ෂේත්‍රවල නියෝජිතයෝ අදහස් පළ කළහ.

ගුවන් විදුලිය
20230606අඟහරුවාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම
අපි ගැන