ශ්‍රී ලංකාව එක් තීරයක් එක් මාවතක් වැඩපිළිවෙලේ දීප්තිමත් මුතු ඇටයක්
2019-03-20 20:15:35
Share with:

ශ්‍රී ලංකාව චීන‍ය ඉදිරිපත් කළ එක් තීරයක් එක් මාවතක් වැඩපිළිවෙලේ දීප්තිමත් මුතු ඇටයකි. චීනය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර එක් තීරයක් එක් මාවතක් වැඩපිළිවෙලේ ව්‍යාපෘති ගුවනට හසුවෙන ආකාරය නරඹමු.


ගුවන් විදුලිය
20230606අඟහරුවාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම
අපි ගැන