චින්ග් ද‍ඕ නගරය
2018-05-29 16:26:20
Share with:


පාකිස්ථානයේ සහ ඉන්දියාවේ යාළුවන් දෙදෙනෙකු ෂාංහයි සහ‍යෝගතා සංවිධානයේ නායක සමුළුවට පෙර එම සමුළුව පැවැත්වෙන චීන‍යේ චින්ග් දාඕ නගරයට පැමිණ සිටිති. එහි සුන්දර දර්ශන නරඹා බුද්ධි ගෘහ පහසුකම් අත්විඳීමේ අත්දැකීම් ලබා ගත්හ. ඔවුන් මෙවැනි නූතන, ජෛව පාරිසරික හා බුද්ධි නගරයකට ආදරය කරන්නන් වේ.

ගුවන් විදුලිය
20230531බදාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම
අපි ගැන