බෝ ආඕ ආසියා මාධ්‍ය ප්‍රධානීන්ගේ සමුළුව
2018-04-08 14:41:43
Share with:


බෝ ආඕ ආසියා මාධ්‍ය ප්‍රධානීන්ගේ සමුළුවේ තොරතුරු ආවරණය‍ට සමුළු‍ ලේකම් කාර්යාලය සහ චීන පොදු රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සංගමය සමග එක්ව චීන මාධ්‍ය සමූහය සූදානම්. රැඳී සි‍‍ටින්න!


ගුවන් විදුලිය
20230531බදාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම
අපි ගැන