චීනයේ සිටින විදේශ රටවල තානාපතිවරුන් 2018 චීනයේ ප්‍රධාන සැසිවාර දෙක හා චීනයේ සංවර්ධනය දකින ආකාරය
2018-03-13 10:44:13
Share with:


චීනයේ සිටින විදේශ රටවල තානාපතිවරුන් 2018 චීනයේ ප්‍රධාන සැසිවාර දෙක හා චීනයේ සංවර්ධනය දකින ආකාරය මේ වීඩියෝවෙන් ඔබට දැන ගත හැකි ය.


ගුවන් විදුලිය
20230606අඟහරුවාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම
අපි ගැන