ඡාන් බැයි ශාන් කඳු කලාපය
2017-10-23 15:18:19
Share with:

චී ලින් පළාතේ පිහිටි ඡාන් බැයි ශාන් කඳු කලාපයේ අයිස් හා හිම ක්‍රිඩා විශේෂ ලක්ෂණ සහිතයි.එහි තිබෙන ආසියාවේ විශාලතම ස්වාභාවික හිම ක්‍රිඩාංගනය වන ඡාන් බැයි ශාන් ජාත්‍යන්තර ස්වාභාවික හිම ක්‍රිඩා උද්‍යානය පිළිබඳ වීඩියෝ දසුන් අපි නරඹමු.‍

ගුවන් විදුලිය
20240619බදාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම
අපි ගැන