චී ලින් පළාතේ තුෂාර දර්ශනය
2017-10-10 14:34:59
Share with:

චී ලින් පළාත ඊසාන චීනයේ පිහිටා තිබේ. එය ලස්සණ ම තුෂාර දර්ශනය නැරඹීමට සුදුසුම ස්ථානයයි.ඉතින් එහි තුෂාර දර්ශනය පිළිබඳ වීඩියෝ දසුන් අපි නරඹමු.

ගුවන් විදුලිය
20240619බදාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම
අපි ගැන