චීන සාම්ප්‍රදායික ‍ඖෂධ හා වෛද්‍ය ක්‍රමය‍
2017-09-14 15:34:57
Share with:

චීන සාම්ප්‍රදායික ‍ඖෂධ හා වෛද්‍ය ක්‍රමය‍ට වසර දහස් ගණනක ඉතිහාසයක් තිබෙනවා .ඉන් බොහෝ ප්‍රතිඵල අත්කර ගත හැකි‍යි. මෙම‍ චීන සාම්ප්‍රදායික ‍ෙ‍ඖෂධ හා වෛද්‍ය ක්‍රමයේ මූලිකාංග සොයා අපි ගිය ගමනක වීඩියෝ දසුන් පෙලක් නරඹමු.


ගුවන් විදුලිය
20230531බදාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම
අපි ගැන