චීන ජාත්‍යන්තර ගුවන් විදුලිය තම 75 වන සංවත්සරය උණුසුම්ව වැළඳ ගනී!
2017-09-14 11:19:52
Share with:
විශේෂ දිනයක්.
චීන ජාත්‍යන්තර ගුවන් විදුලිය තම 75 වන සංවත්සරය උණුසුම්ව වැළඳ ගනී!
CRIට සුභ උපන් දිනයක් වේවා!


ගුවන් විදුලිය
20240501බදාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම
අපි ගැන