ගෝලීය ප්‍රතිචාර දැක්වූවන්ගෙන් 90.21% පිරිසක් චීනයේ තායිවාන ප්‍රදේශයේ ඊනියා පාලකයාගේ භයානක ප්‍රකාශ දැඩි ලෙස හෙළා දකිති
2024-05-22 20:57:29
Share with:

මෑතකදී, චීනයේ තායිවාන ප්‍රදේශයේ ඊනියා පාලකයා “තායිවාන ප්‍රදේශයේ ස්වාධීනත්වය” පිළිබඳ ප්‍රකාශයන් දැඩි ලෙස ප්‍රවර්ධනය කළ අතර එය ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවේ දැඩි අවධානයක් ඇති කර තිබේ. චීන මාධ්‍ය සමූහයේ CGTN විසින් ලොව පුරා අන්තර්ජාල ක්‍රියාකාරීන් අතර සිදු කරන ලද සමීක්ෂණයකින් පෙන්නුම් කළේ ප්‍රතිචාර දැක්වූවන්ගෙන් 89.95% කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් එකම චීනය යන මූලධර්මයට දැඩි ලෙස සහය දක්වන අතර තායිවාන ප්‍රදේශයේ ස්වාධීනත්වය” යන බෙදුම්වාදී ක්‍රියාවට දැඩි ලෙස විරුද්ධ වන බවයි.

ගෝලීය ප්‍රතිචාර දැක්වූවන්ගෙන් 86.53%ක් ප්‍රකාශ කළේ තායිවානයේ දේශපාලන තත්ත්වය කෙසේ වෙනස් වුවද, එය තායිවාන සමුද්‍ර සන්ධියේ දෙපැත්තම එකම චීනයට අයත් වන ඓතිහාසික හා නෛතික සත්‍යය වෙනස් නොවන බවත් ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව එකම චීනය යන මූලධර්මය පිළිපැදීමේ මූලික රටාව වෙනස් නොකරන බවත්ය.

සමීක්ෂණයේදී, ගෝලීය ප්‍රතිචාර දැක්වූවන්ගෙන් 90.21% චීනයේ තායිවාන ප්‍රදේශයේ ඊනියා පාලකයාගේ භයානක ප්‍රකාශ දැඩි ලෙස හෙළා දැක තිබේ. ගෝලීය ප්‍රතිචාර දැක්වූවන්ගෙන් 94.78% ක් විශ්වාස කරන්නේ තායිවාන සමුද්‍ර සන්ධිය හරහා සාමය සහ ස්ථාවරත්වය ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ සහ ලෝකයේ පවා ආරක්ෂාව සහ ස්ථාවරත්වය සඳහා තීරණාත්මක බවයි.

ගුවන් විදුලිය
20240721ඉරිදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම