වසරේ මුල් මාස හතර තුළ චීන-යුරෝපා භාණ්ඩ ප්‍රවාහන දුම්රිය 6,000 කට වඩා ක්‍රියාත්මක කරයි
2024-05-13 14:43:24
Share with:

මෙම වසරේ ජනවාරි සිට අප්‍රේල් දක්වා කාලය තුළ, චීන-යුරෝපා භාණ්ඩ ප්‍රවාහන දුම්රිය 6,184ක් ක්‍රියාත්මක වී ඇතැයි සීමාසහිත චීන රාජ්‍ය දුම්රිය සමූහය හෙළි කරයි.

එහි භාණ්ඩ අඩි විස්සක් දිග කන්ටේනර් 675,000ක් බෙදා හැර ඇත. එම ප්‍රමාණය පෙර වසරේ සමාන කාලයට සාපේක්ෂව පිළිවෙළින් 10% සහ 11% ක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරයි.

2024 වසරේ අප්‍රේල් මස අවසානය වන විට, චීන-යුරෝපා භාණ්ඩ ප්‍රවාහන දුම්රිය 89,000කට වඩා ක්‍රියාත්මක කර යුරෝපීය රටවල් 25ක නගර 223කට ළඟා වී ඇත.

ගුවන් විදුලිය
20240721ඉරිදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම