තුන් වන ගෝලීය මාධ්‍ය නවෝත්පාදන සාකච්ඡාව බෙයිජිංහිදී
2024-04-29 14:30:10
Share with:

තුන් වන ගෝලීය මාධ්‍ය නවෝත්පාදන සාකච්ඡාව පැවැත්වේ.

චීන මාධ්‍ය සමූහයේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම සාකච්ඡාව අද(29) බෙයිජිංහිදී පැවැත්විණ. යහපත් දිශානගත බුද්ධිමය තාක්ෂණය-කෘත්‍රිම බුද්ධිමය තාක්ෂණයේ මාධ්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳ වගකීම පොදුවේ භාර ගැනීම යන්න එහි තේමාව විය.

ගුවන් විදුලිය
20240714ඉරිදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම