නාවුරු ජනපති චීන මාධ්‍ය සමූහය සමග විශේෂ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක
2024-03-30 19:03:32
Share with:

නාවුරු ජනාධිපති David Ranibok Adeang මහතා චීනයේ හයිනාන් පළාතේ දී චීන මාධ්‍ය සමූහයේ වාර්තාකරුවන් සමඟ විශේෂ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක්වෙයි.

 

ගුවන් විදුලිය
20240724බදාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම