කෘත්‍රිම බුද්ධියෙන් මැවෙන අනාගතයේ සුන්දර පවුල් ජීවිතය
2024-03-09 20:33:37
Share with:

චීනයේ සැසිවාර දෙක තුළ නව “ගුණාත්මක ඵලදායිතාව” විවිධ ක්ෂේත්‍රවල අවධානයට ලක්ව තිබෙන වචනයකි.“ගුණාත්මක ඵලදායිතාව”තුළින් ඉදිරියේදී කුමන ආකාරයේ කර්මාන්ත ද බිහිවේවිද? ජන ජීවිතය තුළ කෙසේ වෙනස්කම් සිදු වෙයිද?

කෘත්‍රිම බුද්ධියෙන් මැවෙන අනාගතයේ සුන්දර පවුල් ජීවිතය නරඹමු.

ගුවන් විදුලිය
20240415සඳුදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම