2024 වසරේ චීනය අඛණ්ඩව ක්‍රියාශීලී මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාවට නංවයි
2024-03-05 10:09:31
Share with:

2024 වසරේ චීනය අඛණ්ඩව ක්‍රියාශීලී මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති සහ ස්ථාවර මුදල් ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාවට නංවන බව රාජ්‍ය කාර්ය වාර්තාවේ සඳහන් වෙයි. ක්‍රියාශීලී මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති නිසි ලෙස ශක්තිමත් කළ යුතු අතර, එහි ගුණාත්මකභාවය සහ කාර්යක්ෂමතාව තවදුරටත් වැඩිදියුණු කළ යුතු බව ද එම වාර්තාව පෙන්වා දෙයි.

චීනයේ වැදගත් උපායමාර්ග ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍රවල ආරක්ෂක හැකියාවන් ගොඩනැගීම සඳහා, 2024 සිට අඛණ්ඩව වසර කිහිපයක් අතිශය දිගුකාලීන විශේෂ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමට ද පියවර ගැනේ. චීන යුවාන් හී විනිමය අනුපාතිකය සාධාරණ සහ සමබර මට්ටමක ස්ථාවර ලෙස පවත්වා ගනු ඇති බව ද එම වාර්තාවේ සඳහන් වෙයි.

ගුවන් විදුලිය
20240723අඟහරුවාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම