2024 වසරේ රැකියා ස්ථාවර කිරීමට සහ ආදායම වැඩි කිරීමට බහුවිධ පියවර
2024-03-05 12:09:53
Share with:

2024 වසරේ රැකියා ස්ථාවර කිරීමට සහ ආදායම වැඩි කිරීමට බහුවිධ පියවර ගනු ඇති බව රාජ්‍ය කාර්ය වාර්තාව පෙන්වා දෙයි. රැකියා ස්ථායීකරණයට සහාය වීම සඳහා බදු, මූල්‍ය සහ වෙනත් ප්‍රතිපත්ති ශක්තිමත් කළ යුතුය. එමෙන්ම තරුණ රැකියා ප්‍රවර්ධනය සඳහා ප්‍රතිපත්ති සහ ක්‍රියාමාර්ග ශක්තිමත් කළ යුතු අතර, ගැමි කම්කරුවන්ට වැටුප් ගෙවීම ද සහතික කළ යුතු ය.

සමාජ ආරක්ෂණය සහ සේවා ශක්තිමත් කළ යුතු බව එම වාර්තාව යෝජනා කරයි. එසේම, ජනගහනය වයස්ගත වීමට සක්‍රීයව ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා ජාතික උපායමාර්ගික වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව ද ඉන් අවධාරණය කරයි.

ගුවන් විදුලිය
20240714ඉරිදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම