චීනය එක්සත් වෙළඳපොල සංවර්ධනය කඩිනම් කිරීමට සූදානම් වෙයි
2024-03-05 11:30:42
Share with:

මෙම වසරේ, රටේ එක්සත් වෙළඳපොල සංවර්ධනය කඩිනම් කිරීමට සූදානම් බව 2024 වසරේ චීන රාජ්‍ය කාර්ය වාර්තාවේ දැක්වේ. ඒ සඳහා බුද්ධිමය දේපල අයිති සුරැකීම, වෙළඳපොලට ප්‍රවේශවීම, සාධාරණ තරගකාරීත්වය, සමාජ විශ්වසනීයත්වය පිළිබඳ රෙගුලාසී එක්සත් කිරීම ප්‍රවර්ධනය කිරීමට පියවර ගැනේ.

 මේ අතර ඉහල ප්‍රමිතියේ ජාත්‍යන්තර ආර්ථික හා වෙළඳ නියමයන් සමග සම්බන්ධවීම ශක්තිමත් කරමින් ආයතනික විවෘතභාවය ස්ථිර ලෙස පුළුල් කෙරේ.  එක් තීරයක් එක් මාවතක් වැඩපිළිවෙළේ ඉහල ගුණාත්මකභාවයෙන් යුතු සංවර්ධනය තවදුරටත් ඉදිරියට මෙහෙයවමින් වඩාත් වැඩි රටවල් හා කලාප සමග ඉහල මට්ටමේ නිදහස් වෙළෙඳ ගිවිසුම් හා ආයෝජන ගිවිසුම්වලට පැමිණීමට අපේක්ෂා කරන බව ද එම වාර්තාවේ සඳහන් වේ.  

ගුවන් විදුලිය
20240714ඉරිදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම