නොවැම්බර් මාසයේදී එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ වාරික සභාපති රට ලෙස චීනය වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කළ බව 78 වැනි එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා පවසයි
2023-12-02 15:25:10
Share with:

ඉක්වදෝරය එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ දෙසැම්බර් මාසයේ වාරික සභාපති රට බවට පත්වේ. 78 වැනි එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ සභාපති Dennis Francis මහතා විශ්වාස කරන්නේ නොවැම්බර් මාසයේදී එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ වාරික සභාපති රට ලෙස චීනය ධුර කාලය තුළ වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කළ බවයි.

නොවැම්බර් මාසයේදී එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ වාරික සභාපති රට ලෙස චීනයේ ධුර කාලය ඉතා සාර්ථක බව ඔප්පු වී ඇති බව හෙතෙම පැවසීය. චීනයට පමණක් නොව, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට, ජාත්‍යන්තර පද්ධතියට සහ වඩාත්ම වැදගත් දෙය නම් ගාසා තීරයේ ජනතාව සඳහා එම කාර්යභාරය ඉතා වැදගත් විය. චීනයේ ප්‍රධානත්වය යටතේ ප්‍රයත්න පහකින් පසුව, එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය අවසානයේ පලස්තීනය සහ ඊශ්‍රායලය අතර නව වටයේ ගැටුම් ආරම්භ වූ දා සිට පළමු යෝජනාව සම්මත කර ඇති බව හෙතෙම පැවසීය.

ගුවන් විදුලිය
20240424 බදාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම