චීන - ඇමරිකානු නායක හමුව නිමාවෙයි
2023-11-16 05:43:47
Share with:

චීන - ඇමරිකානු රාජ්‍ය නායක හමුව නිමාවට පත්වෙයි. මෙම හමුව පැය 2 ක පමණ කාලයක් පැවැත්විණ.

ගුවන් විදුලිය
20240416අඟහරුවාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම