ජන ජීවිතයට ප්‍රමුඛතාව දුන් චීනයේ වසංගත පාලන ක්‍රමවේද
2023-01-02 20:01:36
Share with:

ගතවූ වසර 3 තුළ, චීනය නව කොරොනා වසංගතය පාලනය කළේ ජනතාවට හා ජනජීවිතයට ප්‍රමුඛත්වය ලබාදෙමින් පවතින සැබෑ තත්ත්වයන්ට අනුගත වෙමිනි. මෙම වීඩියෝව ඒ පිළිබඳ අවධානය යොමුකරන්නකි.

ගුවන් විදුලිය
20230607බදාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම