උණුසුම් සැපයුම් සමයේදී ගෑස් ගබඩා කිරීමට ශක්තිමත් පදනමක්
2022-12-02 10:30:49
Share with:

චීනයේ ශීත ඍතුවේ බලශක්ති හා තාප සංරක්ෂණ ධාරිතාව වැඩිදියුණු කෙරේ.

ශීතල කාලගුණයට මුහුණදීම සඳහා චීනයේ බලයලත් ස්වාභාවික ගෑස් සැපයුම් සමාගම් උණුසුම් සැපයුම සහතික කිරීම සඳහා සිය පූර්ණ දායකත්වය ලබා දී තිබේ. මෙම උණුසුම් සැපයුම් සමයේ ස්වාභාවික ගෑස් සම්පත් ඝනමීටර් බිලියන 100 කින් ඉක්මවා ඇතිබව චීන ජාතික ඛණිජ තෙල් සංස්ථාව පසුගියදා පැවසීය.

මෙම ශීත ඍතුවේ සහ ලබන වසන්තයේදී සබ්මැරීන් ස්වාභාවික වායු නල පද්ධතිය සහ බුද්ධිමය ගෑස් බෙදාහැරීමේ පද්ධතිය හරහා අක්වෙරළ ස්වාභාවික වායු ඝනමීටර් බිලියන 8ක් පමණ ජාතික ස්වාභාවික ගෑස් නල ජාලයට අඛණ්ඩව‍ ඇතුළු කරනු ලැබේ.

ජාතික නල ජාල සමූහය, ස්වාභාවික ගෑස් ගබඩා ධාරිතාව වේගවත්ව ශක්තිමත් කර ඇත. ශීත ඍතුවට පෙර ක්‍රියාත්මක කරන සමස්ත ස්වාභාවික ගෑස් පරිමාව ඝනමීටර් බිලියන 3කට ආසන්නය.

ගුවන් විදුලිය
20230322බදාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම