චීනයේ යැංසි ගංගා මාර්ගය ආශ්‍රිතව නවීන වරාය පද්ධතියක්
2022-11-25 10:29:54
Share with:

වසර 2035 වන විට, චීනය යැංසි ගඟ දිගේ නවීන වරාය පද්ධතියක් සම්පූර්ණයෙන්ම ගොඩනඟනු ඇත. චීන ගමනාගමන හා ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය ඊයේ (24) මේ බව ප්‍රකාශ කළේය. ඒ වන විට, වරාය වෙරළබඩ සම්පත් ඵලදායී ලෙස ආරක්ෂා කර, දැඩි, ආර්ථික හා කාර්යක්ෂම ලෙස භාවිතා කරනු ඇත.

චීන ගමනාගමන හා ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය සහ චීන ජාතික සංවර්ධන හා ප්‍රතිසංස්කරණ කමිටුව විසින් "යැංසි ගංගා කඳ මාර්ගයේ වරාය සැකැස්ම සහ වරාය වෙරළ තීරයන් ආරක්ෂා කිරීම සහ ප්‍රයෝජනයට ගැනීමේ සැලැස්ම" මෑතකදී නිකුත් කරන ලදී. මෙම සැලැස්ම මඟින් වරාය සැලැස්ම ප්‍රශස්ත කිරීමටත්, යැංසි ගංගා ඩෙල්ටාව, යැංසි ගඟේ මැද ප්‍රදේශය සහ යැංසි ගඟේ ඉහළ ප්‍රදේශය ඔස්සේ ප්‍රධාන කලාපීය වරාය කණ්ඩායම් තුනක් ගොඩනැගීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමටත් යෝජනා කරයි. යැංසි ගංගා කන්ටේනරයේ ප්‍රධාන මගී සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන වරායන්හි ප්‍රවාහන පද්ධතිය, යපස්, ගල් අඟුරු සහ සංචාරක මගී ප්‍රවාහනය වැඩිදියුණු කළ යුතුය. එසේම වරාය තුළ උසස් බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ සහ පාරිසරික ආරක්ෂණ තාක්ෂණයන් යෙදීම ප්‍රවර්ධනය කළ යුතු බවත්ය වරාය, නාවික, දුම්රිය, මහාමාර්ග සහ වෙනත් සබැඳි වල දත්ත අන්තර් සම්බන්ධතාව සහ බෙදාගැනීම ප්‍රවර්ධනය කළ යුතු බවත්ය එම සැලැස්ම සඳහන් කරයි.

ගුවන් විදුලිය
20230320සඳුදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම