සමුගැනීම
2022-11-18 15:03:11
Share with:

සිතන්න, ඔබේ මුළු ජීවිත කාලය පුරාම ඔබ ආදරය කළ කෙනාට හදිසියේම ඔබව හඳුනාගත නොහැකි වුනොත් ...

ඇතැම් විට, වේදනාකාරී සමුගැනීමක් දරා ගැනීමට හොඳම ක්‍රමය වන්නේ ඒකට මුහුණ දීම ය. මතකය අහිමිවීමෙන් ගොඩ ඒමට හොඳම ප්‍රතික්‍රමය වන්නේ ආදරය සහ සුන්දර මතකයන්.

 ගුවන් විදුලිය
20230607බදාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම