කරණම් සරඹ ශිල්පී වන්ග් හුවයිෆු
2022-11-18 15:10:36
Share with:

කරණම් සරඹ ශිල්පියෙකු වීමට අවශ්‍ය කුමක්දැයි ඔබ දන්නවාද ?

වන්ග් හුයිෆු වසර 20 කට වැඩි කාලයක් පුරා කරණම් සරඹ ශිල්පියෙකු ලෙසට සිටී. මුළු ජීවිත කාලය පුරාම කරණම් සරඹ ශිල්පියෙක් වීමට ඔහු කැමත්ත දක්වයි.


ගුවන් විදුලිය
20230401සෙනසුරාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම