පියාසැරිය අමතක වූ වැලිකතරේ සුපිරි ධාවකයා
2022-10-31 16:20:55
Share with:

කාන්තාරයේ වැලිකුණාටු මැද හමුවන, කලාතුරකින් පියාසර කරන සුවිශේෂ කුරුල්ලෙකි මේ. "podoces biddulphi" යන විද්‍යාත්මක නාමයෙන් යුතු මේ පක්ෂියා  Xinjiang බිම් පොල්කිච්චා ලෙසත් හැඳින්වේ.

ගුවන් විදුලිය
20230531බදාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම