සුසිනිඳු සේද ඇඳුමක විස්මය
2022-10-31 16:38:12
Share with:

ඔබ කවදා හෝ බිත්තරයකටත් වඩා සැහැල්ලු, ගිනි පෙට්ටියක පවා අසුරන්නට හැකි ඇඳුම් දැක තිබෙනවා ද?

ගුවන් විදුලිය
20230606අඟහරුවාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම