ගෙල කළු කොකා
2022-10-31 16:27:51
Share with:

ලෝකයේ කොකුන් වර්ග 15සිටින අතර ගෙල කළු කොකා මෙම වර්ගවලින් අවසානයටම හඳුනාගත් වර්ගයයි.ඔවුන් උස් තැනිතලා වල ජීවත් වන එකම කොක්කු විශේෂයයි.

ගුවන් විදුලිය
20230531බදාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම