උතුරු ඇඟිලි තුනේ ජර්බෝවා
2022-10-31 16:40:35
Share with:

මේ කුඩා දෙය ටක්ලාමකාන් කාන්තාරයේ දුර්ලබ දර්ශනයකි. එය උතුරු ඇඟිලි තුනේ ජර්බෝවා ලෙස හැඳින්වේ. උගේ ශරීරය වටකුරුයි කුඩා ය. උගේ ඉදිරි පාද කෙටි නමුත් පසුපස පාද පුදුම සහගත ලෙස දිග ය.

ගුවන් විදුලිය
20230531බදාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම