ගස් ‍‍ගෙම්බා විශේෂය
2022-10-31 16:37:23
Share with:

මේ ගෙඹි විශේෂය චීනයට අවේණික වූවකි. ඌන්ට ඇත්තේ සෙන්ටි මීටර 5 ක පමණ ශරීරයකි.

ගුවන් විදුලිය
20230531බදාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම