චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 20 වන මධ්‍යම කාරක සභාව හා චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ විනය පරීක්ෂාව පිළිබඳ මධ්‍යම කොමිසම තේරී පත් වේ
2022-10-22 11:41:24
Share with:

අද(22) පැවති චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 20 වන ජාතික කොංග්‍රසයේ සමාප්ති රැස්වීමේදී චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 20 වන මධ්‍යම කාරක සභාව හා චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ විනය පරීක්ෂාව පිළිබඳ මධ්‍යම කොමිසම තේරී පත් වී තිබේ.

ගුවන් විදුලිය
20230327සඳුදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම