ගෙවී ගිය වසර 10 තුළ විශාලතම වෙනස්කම්
2022-10-04 15:18:34
Share with:

ගෙවී ගිය වසර 10 තුළ ජීවිතයේ හෝ ජීවත්වන නගරයේ සිදු වූ විශාලතම වෙනස්කම් මොනවා ද? චීන සාමාන්‍ය ජනතාවට දැනෙන වෙනස්කම් අපි බලමු!

ගුවන් විදුලිය
20230606අඟහරුවාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම