ජනජීවිතය නැංවූ අධිවේගී මාර්ගය
2022-07-08 16:01:17
Share with:

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ දෙවැනි අදියර ඉඳුනිල් ලක්ෂාන්ගේ පවුලට මනා දියුණුවක් අත්පත් කර දී තිබේ. චීනයේ ඉදිකිරීම් ඉංජිනේරු සංස්ථාව ඇතුළු චීන ව්‍යාපාර විසින් ඉදිකෙරුණු මෙම අධිවේගී මාර්ගය රටේ ප්‍රවාහන පද්ධතිය වැඩිදියුණු කර, පොදු ජනජීවිතය බොහෝ දුරට පහසු කර ඇත.

ගුවන් විදුලිය
20230531බදාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම