චීන මාධ්‍ය සමූහයේ කාබුල්හි වාර්තාකරු කාබුල් ගුවන්තොටුපල අසල බෝම්බ ප්‍රහාරවලින් තුවාල කරුවන් සමග පැවැත්වූ සම්මුඛ සාකච්ඡා
2021-08-30 17:16:32
Share with:

පසුගිය 26 වනදා රාත්‍රී ඇෆ්ගනිස්ථානයේ කාබුල් ගුවන්තොටුපල අසල සිදුවූ බෝම්බ පිපිරීමෙන් තුවාල හා මරණ විශාල ප්‍රමාණය වාර්තා විය. චීන මාධ්‍ය සමූහයේ කාබුල්හි වාර්තාකරු තුවාල කරුවන් සමග පැවැත්වූ සම්මුඛ සාකච්ඡාවලදී එහි  සිදුවූ සත්‍ය තත්ත්වය පැහැදිලි කර තිබේ.

සබැඳුම
අපි ගැන