ලැන් චෞ නගරය
2018-06-15 09:41:26
Share with:

ලැන් චෞ නගරය වයඹදිග චීනයේ ගැන් සූ පළාතේ අගනගරයයි.එහි විශේෂ ඓතිහාසික හා සංස්කෘතික   වාතාවරණය අප්‍රමාණවත් සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කරමින් සිටී.එම පැරණි නගරය  පිළිබඳ වීඩියෝ දසුන් අපි නරඹමු.

ගුවන් විදුලිය
20220815සඳුදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම
අපි ගැන