හුවාන් ශැන් කඳු පාමුලේ පැරණි ගම්මාන දෙක
2018-06-06 09:15:08
Share with:

සී ඩී සහ හුන් සුන් නමැති පැරණි ගම්මාන දෙක ලෝසුපතළ   හුවාන් ශැන් කඳු පාමුලේ පිහිටා තිබේ.එහි පැරණි ජන නිවාස වසර 800කට වැඩි ඉතිහාසයක් සහිතයි.ඉතින් එම පුරාණ ගම්මාන දෙක  පිළිබඳ වීඩියෝ දසුන් අපි නරඹමු.

ගුවන් විදුලිය
20230203සිකුරාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම
අපි ගැන