යෝ යෝ(ශානි)
2017-09-25 08:31:58
Share with:

ලොව පුරා සංචාරය කරන්න මා කැමතියි.සංචාරය කරන විට ලබා ගන්නා අත්දැකීම් ඔබට ගෙන එන්නටත් මා කැමතියි.

යෝ යෝ(ශානි)

යෝ යෝ(ශානි)


ගුවන් විදුලිය
20240619බදාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම
අපි ගැන