ඩූ ච්‍යාං යැන් වාරි ක්‍රමය
2017-09-24 15:54:20
Share with:

ලෝකයේ එකම වේලි රහිත වාරියෝජනා ක්‍රමය චීනයේ ස් චුවැන් පළාතේ පිහිටා තිබේ.එය තමයි ලෝසුපතළ ඩූ ච්‍යාං යැන් වාරි ක්‍රමයයි.එම වාරියෝජනා ක්‍රමය පිළිබඳ විඩියෝ දසුන් අපි නරඹමු.

ගුවන් විදුලිය
20220815සඳුදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම
අපි ගැන