ලේ ශැන් යෝධ බුදු පිළිමය
2017-09-24 15:55:50
Share with:

චීනයේ ස් චුවැන් පළාතේ ලින් යුන් කන්දේ පිහිටි ලේ ශැන් යෝධ බුදු පිළිමය ලෝකයේ උස ම බුදු පිළිමයයි. එම බුදු පිළිමය පිළිබඳ විඩියෝ දසුන් අපි නරඹමු.

ගුවන් විදුලිය
20220815සඳුදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම
අපි ගැන