ෂී යුයැ (සංගීතා)
2017-09-21 10:21:43
Share with:

ෂී යුයැ (සංගීතා)

ෂී යුයැ (සංගීතා)


ජීවිතය හරියට ගීතයක් වගේ නිසංසල වටපිටාවකදී ගීතයෙන් ලැබෙන අමිල සුවයට මම හරිම කැමති.


ගුවන් විදුලිය
20240619බදාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම
අපි ගැන