ෂෙං ලි
2017-09-21 18:54:16
Share with:

ෂෙං ලි

ෂෙං ලි


සිංහල බසින් ඔබ හා සබැඳි මම චීන-ශ්‍රී ලංකා මිතුදමේ සොඳුරු හෙට දවසට සුබ පතමි.

ගුවන් විදුලිය
20240619බදාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම
අපි ගැන