චීන නායකයාගේ දෑස් තුළ දුටු ප්‍රඥාව

2021-09-30 09:10:14

2013 මාර්තු මාසයේදී, 5 වන බ්‍රික්ස් සමුළුවට ටික වේලාවකට පෙර චීන ජනාධිපති ෂී ජින් පිං මහතා විදේශ මාධ්‍යවේදීන් වෙත සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් ලබා දුන්නේය. ITAR-TASS ප්‍රවෘත්ති ඒජන්සියේ පළමු නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වූ මිහායිල් ගුස්මන් ද ඒ අතර විය. චීන ප්‍රවීණ වාර්තාකරුගේ සිත් ගත් කරුණු දෙකක් නම් චීන නායකයාගේ දෑස් තුළ ඔහු දුටු ප්‍රඥාව සහ ඔහුගේ අතට අත දීමේ ශක්තියයි.

Not Found!(404)

Not Found!(404)