“ආසියාන් සංගම් හවුල්කරුවන්” මාධ්‍ය සහයෝගිතා සංසදය චීනයේ දී
2022-09-15 17:07:49
Share with:

2022“ආසියාන් සංගම් හවුල්කරුවන්”මාධ්‍ය සහයෝගිතා සංසදය චීනයේ ගුවන්ශී ප්‍රදේශයේ දී පැවැත්වේ.

චීන මාධ්‍ය සමූහය සහ ගුවන්ශී චුවාන් ජාතික ස්වායත්ත රජය එක්ව සංවිධාන කළ“ආසියන් සංගම් හවුල්කරුවන්”නමැති මාධ්‍ය සහයෝගිතා සංසදය අද (15) ගුවන්ශී චුවාන් ජාතික ස්වායත්තයේ නැන්නී අගනුවරදී පැවැත්විණ.

රටවල් 17ක 70කට අධික මාධ්‍ය හා ආයතනවල නියෝජිතවරු 180 දෙනෙක් මාර්ගගත හා මාර්ගගත නොවන ආකාරයෙන් ඊට එක් වූහ. ඔවුහු "ප්‍රඥාව, ඒකාබද්ධතාවය සහ සහජීවනය" යන තේමාව යටතේ සංවාදයක් පැවැත්වූහ. චීනය සහ ආසියාන් සංගම් රටවල් අතර මාධ්‍ය ප්‍රවර්ධනය සඳහා වඩාත් පුළුල් හා ගැඹුරු හුවමාරු හා සහයෝගිතා ක්‍රියාවට නැංවීම එහි විශේෂත්වයකි.

වඩාත් සමීපව බැඳී ඇති, පොදු ඉරණමක් සහිත චීන-ආසියාන් සංගම් ප්‍රජාවක් ගොඩනැගීමට සහාය වීම එම සංසදයේ ප්‍රමුඛ අපේක්ෂාවකි.

ගුවන් විදුලිය
20230327සඳුදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම