චින්ග් ද‍ඕ නගරය

2018-05-29 16:26:19
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn


පාකිස්ථානයේ සහ ඉන්දියාවේ යාළුවන් දෙදෙනෙකු ෂාංහයි සහ‍යෝගතා සංවිධානයේ නායක සමුළුවට පෙර එම සමුළුව පැවැත්වෙන චීන‍යේ චින්ග් දාඕ නගරයට පැමිණ සිටිති. එහි සුන්දර දර්ශන නරඹා බුද්ධි ගෘහ පහසුකම් අත්විඳීමේ අත්දැකීම් ලබා ගත්හ. ඔවුන් මෙවැනි නූතන, ජෛව පාරිසරික හා බුද්ධි නගරයකට ආදරය කරන්නන් වේ.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති