බෝ ආඕ ආසියා මාධ්‍ය ප්‍රධානීන්ගේ සමුළුව

2018-04-08 14:41:42
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn


බෝ ආඕ ආසියා මාධ්‍ය ප්‍රධානීන්ගේ සමුළුවේ තොරතුරු ආවරණය‍ට සමුළු‍ ලේකම් කාර්යාලය සහ චීන පොදු රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සංගමය සමග එක්ව චීන මාධ්‍ය සමූහය සූදානම්. රැඳී සි‍‍ටින්න!


ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති