චීනයේ සිටින විදේශ රටවල තානාපතිවරුන් 2018 චීනයේ ප්‍රධාන සැසිවාර දෙක හා චීනයේ සංවර්ධනය දකින ආකාරය

2018-03-13 10:44:12
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn


චීනයේ සිටින විදේශ රටවල තානාපතිවරුන් 2018 චීනයේ ප්‍රධාන සැසිවාර දෙක හා චීනයේ සංවර්ධනය දකින ආකාරය මේ වීඩියෝවෙන් ඔබට දැන ගත හැකි ය.


ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති