සාම්ප්‍රදායික චීන තේ නිෂ්පාදනය කරන ක්‍රමය

2017-09-14 15:40:52
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedInචීන කොළ තේ බොමු ද? පසුගියදා CRI සිංහල අංශයේ රවිමල් හදුවල දකුණුදිග චීනයේ ෂින්යන් ප්‍රදේශයේ සංචාරයක නිරත විය. ඒ ප්‍රදේශයේ තේ වත්තකට ගොස් සාම්ප්‍රදායික චීන තේ නිෂ්පාදනය කරන ක්‍රමය නැරඹීම මෙන් ම තේ රස බැලීමට ද ඔහු එක් විය. දැන් රවිමල්ගේ මේ චාරිකාව බලමු.


ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති